Bacaan doa menolak bencana keburukan bala musibah bahaya

Bacaan doa menolak bencana keburukan bala musibah bahaya : Di dunia ini setiap orang tentu menginginkan keselamatan bagi dirinya dan keluarga.Sebagai manusia biasa kita tetap di perintahkan oleh Allah SWT agar tetap ber ikhtiar dan berdoa.Di antara banyak doa yang bisa kita panjatkan adalah Doa menolak Bala.

Agar kita terhindar dari pada fitnah dunia dan akhirat.Doa ini memang diperuntukan agar kita di jauhkan dari segala jenis mara bahaya.Baik itu dari penyakit, wabah, musibah, bencana, malapetaka dan segala jenis kejadian buruk yang sama sekali tidak kita inginkan.

Ketangkap Basah Main di Kamar Bawah
whatsapp wanita malam cantik bispak

Berikut Doa menolak bala yang bisa kita panjatkan kepada Allah SWT.

Doa Menolak Bala
1Doa Tolak Bala Versi Pendek
2Doa Tolak Bala Versi Panjang
Doa Tolak Bala Versi Pendek
Doa Tolak Bala Pendek

Bacaan Latin :

Allaahummadfa’ ‘Annalgholaa-A, Walba laa-A, Walwabaa-A, Walfahsyaa-A, Walmunkaro, Wassuyuufalmukhtalìfata, Wasy-Sya Daa-ìda, Walmìhana Maadhoharo Mìnhaa, Wamaabaathona Mìnbaladìnaa Haadzaa Khoossoh, Wamìn Buldaanìl Muslìmììna ‘Aammah Tan. ìnnaka ‘Alaa Kullì Syaì-ìn Qodììr

Artinya :

“Ya Allah, hindarkanlah dari kami kekurangan pangan, cobaan hidup, penyakit-penyakit, wabah, perbuatan-perbuatan keji dan munkar, ancaman-ancaman yang beraneka ragam, paceklik-paceklik dan segala ujian, yang lahir maupun batin dari negeri kami ini pada khususnya dan dari seluruh negeri kaum muslimin pada umumnya, karena sesungguhnya engkau atas segala sesuatu adalah kuasa.”

doa tolak bala Panjang :Bacaan doa menolak bencana keburukan bala musibah bahaya

Bacaan Latin :

Allahumma bihaqqil faatihah wasirril faatihah ya faarijal hammi wa yaa kaasyifal ghammi ya man lli ibaadihii yaghfiru wayarham. Yaa daafi’al bala’i yaa Allah wa yaa daafi’al bala’i yaa rahmaan wa yaa daafi’al balaa’i yaa rahiim. Idfa’ annal gholaa’a wal balaa’a wal wabaa’a wal fahsyaa’a wal munkarra was suyuufal mukhtalifata wasy syada ida wal mihana maa dhahara minhaa wamaa bathana min baladinaa haadzaa khash shataw wamibbul daanil muslimiina ‘ aammatan innaka’ alaama tasyaa’u qadiir

Artinya :

“Ya Allah, dengan kebenaran fatihah dan dengan rahasia yang terkandung dalam fatihah, ya Allah Tuhan Yang melapangkan kedudukan dan Yang menghilangkan kesedihan, Ya Allah Tuhan Yang Maha kasih sayang kepada hambanya, Ya Allah, Tuhan Yang menghindarkan bala, Ya Allah Tuhan Pengasih Yang menolakkan bala, Ya Allah Tuhan Yang Maha Penyayang Yang menjauhkan bala, tolakanlah dari kami malapetaka, bala, bencana, kekejian dan kemungkaran, sengketa yang beraneka, kekejaman dan peperangan, yang tampak dan yang tersembunyi, dalam negara kami khususnya dan dalam negara kaum muslimin pada umumnya, sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu”

Itulah doa tolak bala yang bisa kita baca setiap waktu, agar diri kita, keluarga dan seluruh umat Muslim di dunia ini mendapat perlindungan dari Allah SWT.Semoga apa yang kita berikan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua.Demikian pembahasan kali ini, lebih dan kurang nya mohon untuk di maafkan.

Cewek Anu 100rb/Jam
grup telegram wa gardening design idea